• Tỉnh Điện Biên chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
 • Ngày 21/01, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 212/UBND-KGVX chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022, làm cơ sở để các sở, ngành tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai tổ chức thực hiện.

 • Đây là nội dung nằm trong quy trình thủ tục căn cứ theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai tổ chức, sẽ diễn ra các vòng thi chính thức từ ngày 11 - 14/3/2022.

  12.jpg

  Ảnh minh họa

  Để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp, phù hợp yêu cầu hiện hành và điều kiện thực tiễn, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng theo nội dung Đề án tổ chức cuộc thi đã được phê duyệt, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật; phối hợp đảm bảo mọi điều kiện về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh covid-19; thực hiện chế độ báo cáo kết quả cuộc thi về UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh vướng mắc, Sở có trách nhiệm báo cáo và đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết.

  Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 là hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ của Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhân dân, du khách và các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

 • Hồng Hạnh Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh
 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 hứa hẹn các hoạt động hấp dẫn và sôi nổi
  Thông báo tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc mời tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 tới các cơ quan báo chí
  Ý nghĩa của Hoa Ban đối với người dân Điện Biên và người dân Tây Bắc
  Cuộc thi ảnh “Check-in Điện Biên”- điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban
  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Lịch tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  1-10 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >