• Sơ đồ lễ hội Hoa Ban 2018
 • Một số địa điểm tổ chức các sự kiện kỷ niệm liên quan đến Lễ hội Hoa Ban năm 2018 tại Thành phố Điện Biên Phủ

 • 1. Quảng trường 7/5

  Quảng trường 7/5

  2. Sân vận động tỉnh

  Sân vận động tỉnh

  3. Nghĩa trang Liệt sỹ A1

  Nghĩa trang A1

  4. Quảng trường chiến thắng

  Quảng trường chiến thắng

  5. Đường lên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

  Đường lên tượng đài chiến thắng

  6. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

  Map-Baotangchienthang.png

  7. Thành Bản Phủ - huyện Điện Biên

   Map-Thanh-ban-phu.png

 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 hứa hẹn các hoạt động hấp dẫn và sôi nổi
  Thông báo tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc mời tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Tỉnh Điện Biên chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 tới các cơ quan báo chí
  Ý nghĩa của Hoa Ban đối với người dân Điện Biên và người dân Tây Bắc
  Cuộc thi ảnh “Check-in Điện Biên”- điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban
  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Lịch tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  1-10 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >