• Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2018
 • A-Logo-LHHB2018.PNG

  Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, được tổ chức định kỳ 01/lần trên địa bàn tỉnh, khai mạc vào ngày 17/03/2018 gắn với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (13/03/1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

  Lễ hội Hoa Ban nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thông qua việc tôn vinh hình tượng Hoa Ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên, Lễ hội góp phần tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và tâm linh.

  THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN

  Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018 tại Tp. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

  Chi tiết chương trình tại đây./.

   

 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 hứa hẹn các hoạt động hấp dẫn và sôi nổi
  Thông báo tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc mời tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Tỉnh Điện Biên chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 tới các cơ quan báo chí
  Ý nghĩa của Hoa Ban đối với người dân Điện Biên và người dân Tây Bắc
  Cuộc thi ảnh “Check-in Điện Biên”- điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban
  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Lịch tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  1-10 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >